Προκήρυξη Συνοπτικών Μειοδοτικών Διαγωνισμών υπ’ αρίθμ. 38, 39/2017 του 251ΓΝΑ, για την Προμήθεια Δραστικών Ουσιών Φαρμακευτικών Ιδιοσκευασμάτων

Το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας προκηρύσσει τον Συνοπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό υπ΄αριθμ. 38/2017, για την προμήθεια Δραστικών Ουσιών TINZAPARIN SODIUM PF.SYR.INJ.SOL 14000antiXa IU/0,7ML, USTEKINUMAB INJ.SO.PFS 45MG/0,5ML (90mg/ml) & USTEKINUMAB INJ.SO.PFS 90MG/SYR για τις Ανάγκες του 251ΓΝΑ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΨΓΖΥ6-ΧΑ7
Το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας προκηρύσσει τον Συνοπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό υπ΄αριθμ. 39/2017, για την προμήθεια Δραστικών Ουσιών CHLORHEXIDINE GLUCONATE CUT.SOL 0,5% (W/V) FLx500ML & SUGAMMADEX INJ.SOL 100MG/ML BTx2ML για τις Ανάγκες του 251ΓΝΑ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΨΒΞΚ6-ΓΤ3

Ημερομηνία ανάρτησης: 22/03/2017
Τελευταία τροποποίηση: 22/03/2017
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 04/04/2017