Επαναληπτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ.03/2017 της 115ΠΜ, για την προμήθεια διαφόρων αρτοσκευασμάτων – ΑΔΑ :6Τ6Χ6-Ζ6Α

Επαναληπτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ.03/2017 για την Περιοδική Προμήθεια Διαφόρων Λοιπών Αρτοσκευασμάτων (σύμφωνα με Άρθρο 114 του ΚΤΠ), Διαφόρων Αρτοσκευασμάτων Ζαχαροπλαστικής και Απλών Αρτοσκευασμάτων (σύμφωνα με Άρθρα 114 & 113 του ΚΤΠ αντιστοίχως), για Ανάγκες Τροφοδοσίας Κυλικείων – Πρατηρίου – Λεσχών 115ΠΜ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6Τ6Χ6-Ζ6Α

Ημερομηνία ανάρτησης: 23/03/2017
Τελευταία τροποποίηση: 23/03/2017
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 05/04/2017