Διενέργεια Διαπραγματεύσεων της 113ΠΜ, για την Εκμίσθωση προς Καλλιέργεια Ελεύθερων Χώρων του Α/Δ Μίκρας – ΑΔΑ: ΩΧΑ56-91Τ

Η 113 Πτέρυγα Μάχης (113ΠΜ) ανακοινώνει τη διενέργεια διαπραγματεύσεων για την εκμίσθωση προς καλλιέργεια 164 στρεμμάτων από τους ελεύθερους χώρους του Α/Δ Μίκρας.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΧΑ56-91Τ

Ημερομηνία ανάρτησης: 09/09/2016
Τελευταία τροποποίηση: 09/09/2016
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 27/09/2016