Διακήρυξη Πρόχειρου Επαναληπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισµού υπ’ αριθµ. 20/16 του 201ΚΕΦΑ, για την Επισκευή Υλικών Ε/Π ΑΒ-205 – ΑΔΑ: 7ΚΩΣ6-8ΗΞ

Το 201ΚΕΦΑ προκηρύσσει πρόχειρο επαναληπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό σε ευρώ, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την επισκευή υλικών Ε/Π ΑΒ-205.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7ΚΩΣ6-8ΗΞ

Ημερομηνία ανάρτησης: 20/07/2016
Τελευταία τροποποίηση: 20/07/2016
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 29/07/2016