Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ. 21/16 της ΥΠ/ΠΑ, για την Γενική Επισκευή Υλικού MAIN ROTOR HUB Ε/Π SUPER PUMA – ΑΔΑ: 73ΜΧ6-67Α

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) ανακοινώνει ότι μετατίθεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών του υπ΄ αριθμ. 21/16 Διαγωνισμού, χωρίς τροποποίηση των όρων της διακήρυξης, με αντικείμενο την «Γενική Επισκευή (OVERHAUL) Υλικού ΛΟΛ MAIN ROTOR HUB Ε/Π SUPER PUMA».
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 73ΜΧ6-67Α

Ημερομηνία ανάρτησης: 19/05/2016
Τελευταία τροποποίηση: 19/05/2016
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 09/06/2016