Διενέργεια Πρόχειρου Διαγωνισµού υπ’ αριθµ. 09/16 της 114ΠΜ, για την Προµήθεια Φρέσκων Οπωροκηπευτικών – ΑΔΑ: ΨΨΒΣ6-ΝΟΒ

Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού υπ’ αριθµ. 09/16 της 114ΠΜ, µε ενσφράγιστες προσφορές σε ευρώ, για την κάλυψη αναγκών σε φρέσκα οπωροκηπευτικά (κηπευτικά, φρούτα και αποφλοιωµένη νωπή πατάτα) προς κάλυψη αναγκών της 114ΠΜ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 17/05/2016
Τελευταία τροποποίηση: 17/05/2016
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 26/05/2016