Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθµ. 10/16 της 120 ΠΕΑ, για την Συντήρηση Εγκαταστάσεων – ΑΔΑ: 7Ψ626-ΡΜΑ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπ’ αριθµ. 10/16 της 120 ΠΕΑ, για την
συντήρηση εγκαταστάσεων ΠΥ, µε λήψη ενσφράγιστων προσφορών.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7Ψ626-ΡΜΑ
 

Ημερομηνία ανάρτησης: 18/05/2016
Τελευταία τροποποίηση: 18/05/2016
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 30/05/2016