Διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού 03/16 της Μ. ΓΕΑ, για τη Μίσθωση Συνεργείου Καθαριότητας – ΑΔΑ: 6Π8Τ6-ΛΓΠ

Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισµού υπ’ αριθµ. 03/2016 της Μ.ΓΕΑ, για την ανάδειξη αναδόχου καθαριότητας χώρων ΓΕΑ – Μ.ΓΕΑ – ΥΠΕΠΑ – ΟΛΚΑ – ΣΟΥΤΣΟΥ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6Π8Τ6-ΛΓΠ

Ημερομηνία ανάρτησης: 11/04/2016
Τελευταία τροποποίηση: 11/04/2016
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 19/04/2016