Ανακοίνωση Επαναπροκήρυξης Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Δ.18/16 της ΥΠ/ΠΑ, για την Προμήθεια Σετ Πλωτήρων Ε/Π Super Puma – ΑΔΑ: 7ΣΩΧ6-ΩΑΣ

Ανακοίνωση επαναπροκήρυξης ηλεκτρονικού διαγωνισμού Δ.18/16 μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, για την προμήθεια δύο (2) σετ “Πλωτήρων Ε/Π Super Puma”.

Ημερομηνία ανάρτησης: 31/03/2016
Τελευταία τροποποίηση: 31/03/2016
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 13/05/2016