Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 01/16 της Μ.ΓΕΑ, για την Ανάδειξη Αναδόχου Εκµετάλλευσης Κυλικείων – ΑΔΑ: 7ΗΦΓ6-43Μ

H Moίρα Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (Μ.ΓΕΑ) ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη αναδόχου εκµετάλλευσης κυλικείων ΓΕΑ-ΥΠΕΠΑ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7ΗΦΓ6-43Μ

Ημερομηνία ανάρτησης: 10/02/2016
Τελευταία τροποποίηση: 10/02/2016
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 17/02/2016