Ματαίωσης και Επανάληψης Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’αριθµ. 01/16 της Μ.ΓΕΑ, για την Ανάδειξη Αναδόχου Εκµετάλλευσης Κυλικείων ΓΕΑ-ΥΠΕΠΑ- ΑΔΑ: ΨΤΖ36-Α2Δ

Εντολή Ματαίωσης και Επανάληψης Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’αριθµ. 01/16 της Μ.ΓΕΑ, για την Ανάδειξη Αναδόχου Εκµετάλλευσης Κυλικείων ΓΕΑ-ΥΠΕΠΑ
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΨΤΖ36-Α2Δ

Ημερομηνία ανάρτησης: 22/02/2016
Τελευταία τροποποίηση: 22/02/2016
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 26/02/2016