Διακήρυξη Πρόχειρων Μειοδοτικών Διαγωνισμών υπ’ αρίθμ. 06-26/16 του 251ΓΝΑ, για την Προμήθεια Φαρμακευτικών Ιδιοσκευασμάτων

Το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας (251ΓΝΑ) προκηρύσσει:
Τον πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό υπ’ αρίθμ. 06/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την προμήθεια του φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος MICAFUNGIN SODIUM SOL.INF 100MG/10ML, για κάλυψη αναγκών της ΔΦΤ του 251ΓΝΑ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: Ω88Α6-Κ6Β
Τον πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό υπ’ αρίθμ. 07/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την προμήθεια του φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος LINEZOLID SOL INF 2MG/ML BOX x 300ML, για κάλυψη αναγκών της ΔΦΤ του 251ΓΝΑ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΜΛ36-ΝΗ1
Τον πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό υπ’ αρίθμ. 08/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την προμήθεια του φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος COLISTIMETHATE SODIUM PD.SOL.INF 1.000.000IU/VIAL, για κάλυψη αναγκών της ΔΦΤ του 251ΓΝΑ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6Τ1Ι6-2ΛΥ
Τον πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό υπ’ αρίθμ. 09/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την προμήθεια του φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος AZACITIDINE PD.INJ.SUS VIAL x 100MG, για κάλυψη αναγκών της ΔΦΤ του 251ΓΝΑ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΕΛΡ6-ΚΒΖ
Τον πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό υπ’ αρίθμ. 10/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την προμήθεια του φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος BORTEZOMIB INJ.SOL 3,5MG/VIAL, για κάλυψη αναγκών της ΔΦΤ του 251ΓΝΑ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΒ5Μ6-ΚΩ0
Τον πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό υπ’ αρίθμ. 11/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την προμήθεια του φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος FERRIC CARBOXYMALTOSE INJ.SO.INF 50MG/ML, για κάλυψη αναγκών της ΔΦΤ του 251ΓΝΑ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7Ι906-Ζ2Κ
Τον πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό υπ’ αρίθμ. 12/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την προμήθεια του φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος TIGECYCLINE SOL.INF 50MG/VIAL, για κάλυψη αναγκών της ΔΦΤ του 251ΓΝΑ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: Ω38Λ6-ΑΣΗ
Τον πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό υπ’ αρίθμ. 13/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την προμήθεια του φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος PACLITAXEL FORMULATED AS ALBUMIN BOUND NANOPARTICLES SOL.INF VIAL x 100MG, για κάλυψη αναγκών της ΔΦΤ του 251ΓΝΑ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: Ψ4ΒΗ6-Υ9Σ
Τον πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό υπ’ αρίθμ. 14/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την προμήθεια του φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος PANITUMUMAB CS INJ.SOL 400MG/VIAL, για κάλυψη αναγκών της ΔΦΤ του 251ΓΝΑ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΚΒΜ6-Π1Ω
Τον πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό υπ’ αρίθμ. 15/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την προμήθεια του φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος MOXIFLOXACIN HYDROCHLORIDE SOL.INF 400MG, για κάλυψη αναγκών της ΔΦΤ του 251ΓΝΑ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: Ω0ΙΘ6-ΟΒΕ
Τον πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό υπ’ αρίθμ. 16/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την προμήθεια του φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος FACTOR VII(PROCONVERTIN), FACTOR II (PROTHROMBIN), FACTOR X (STUART PROWER FACTOR), PROTEIN FACTOR IX (MONOCLONAL ANTIBODY PURIFIED) INJ.SOL 500IU/VIAL, για κάλυψη αναγκών της ΔΦΤ του 251ΓΝΑ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 68246-Ψ0Φ
Τον πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό υπ’ αρίθμ. 17/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την προμήθεια του φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος ADALIMUMAB INJ.SOL 40MG/0,8ML, για κάλυψη αναγκών της ΔΦΤ του 251ΓΝΑ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 63ΝΤ6-ΚΒΤ
Τον πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό υπ’ αρίθμ. 18/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την προμήθεια του φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος OMALIZUMAB INJ.SOL 150MG/1,0ML, για κάλυψη αναγκών της ΔΦΤ του 251ΓΝΑ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΨΥΚΧ6-ΞΜΜ
Τον πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό υπ’ αρίθμ. 19/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την προμήθεια του φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος EMTRICITABINE, EFAVIRENZ, TENOFOVIR DISOPROXIL FUMARATE TAB (600+200+245)MG, για κάλυψη αναγκών της ΔΦΤ του 251ΓΝΑ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΨΦΔ66-ΛΤΝ
Τον πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό υπ’ αρίθμ. 20/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την προμήθεια του φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος EMTRICITABINE, RILPIVIRINE, TENOFOVIR DISOPROXIL FUMARATE TAB (200+25+245)MG, για κάλυψη αναγκών της ΔΦΤ του 251ΓΝΑ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: Ω1ΤΓ6-2Κ1
Τον πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό υπ’ αρίθμ. 21/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την προμήθεια του φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος EMTRICITABINE, TENOFOVIR DISOPROXIL FUMARATE TAB (200+245)MG, για κάλυψη αναγκών της ΔΦΤ του 251ΓΝΑ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΨΗΛΧ6-Θ10
Τον πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό υπ’ αρίθμ. 22/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την προμήθεια του φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος LENALIDOMIDE CAP 15MG, για κάλυψη αναγκών της ΔΦΤ του 251ΓΝΑ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΠΘ76-ΘΒΔ
Τον πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό υπ’ αρίθμ. 23/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την προμήθεια του φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος ALBUMIN HUMAN SOL.INF 20%, για κάλυψη αναγκών της ΔΦΤ του 251ΓΝΑ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7ΣΓΒ6-Τ6Ω
Τον πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό υπ’ αρίθμ. 24/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την προμήθεια του φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος LENALIDOMIDE CAP 25MG, για κάλυψη αναγκών της ΔΦΤ του 251ΓΝΑ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΦ9Η6-Η4Ξ
Τον πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό υπ’ αρίθμ. 25/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την προμήθεια του φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος THYROTROPIN ALFA INJ.SOL 0,9MG/VIAL, για κάλυψη αναγκών της ΔΦΤ του 251ΓΝΑ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΘΛΧ6-8ΓΛ
Τον πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό υπ’ αρίθμ. 26/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την προμήθεια του φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος ESOMEPRAZOLE SODIUM PD.I.S.INF 40MG/VIAL, HUMAN THROMBIN HUMAN FIBRINOGEN SPONG MED.SPONG, για κάλυψη αναγκών της ΔΦΤ του 251ΓΝΑ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΟ4Β6-ΔΞΧ

Ημερομηνία ανάρτησης: 23/02/2016
Τελευταία τροποποίηση: 23/02/2016
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 21/03/2016