Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισµού υπ’ αριθµ. 12/16 της ΥΠ/ΠΑ, για την Προµήθεια Ελαστικών και Αεροθαλάµων – ΑΔΑ: 79ΕΘ6-ΣΜ8

Διακήρυξη του υπ’ αριθµ. 12/16 ηλεκτρονικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισµού της ΥΠ/ΠΑ, για την προµήθεια ελαστικών και αεροθαλάµων των µη στρατιωτικών Α/Φ και Ε/Π, για κάλυψη απαιτήσεων της ΠΑ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 24/02/2016
Τελευταία τροποποίηση: 24/02/2016
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 11/04/2016