Διακήρυξη Aνοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού της 350ΠΚΒ, για την Αποκατάσταση Ασφαλούς Λειτουργίας Επίγειου Σχοινοσύρμου στην 3η ΜΣΕΠ – ΑΔΑ: 672Θ6-ΨΛΧ

Η 350 Πτέρυγα Κατευθυνομένων Βλημάτων (350ΠΚΒ) προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου “Αποκατάσταση ασφαλούς λειτουργίας επίγειου σχοινοσύρμου στην 3η ΜΣΕΠ”, συνολικής δαπάνης 370.000,00 € (με ΦΠΑ 23%).
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 672Θ6-ΨΛΧ

Ημερομηνία ανάρτησης: 18/12/2015
Τελευταία τροποποίηση: 18/12/2015
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 26/01/2016