Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 2/15 της ΥΠ/ΠΑ, για τη Λήψη Ειδικών Εκπτωτικών Τιμών από Ξενοδοχεία – ΑΔΑ: Ω82Κ6-ΧΟΗ

Η Υπηρεσία Προμηθειών ΠΑ, διενεργεί την Πρόσκληση Νο. 2/15 :«Λήψη Ειδικών Εκπτωτικών Τιμών από Ξενοδοχεία Νομού Αττικής Α΄ ή Β΄ ή αντίστοιχης διαβάθμισης αστέρια» για τη διαμονή του προσωπικού της Πολεμικής Αεροπορίας (Π.Α) στο Ν. Αττικής.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: Ω82Κ6-ΧΟΗ

Ημερομηνία ανάρτησης: 20/11/2015
Τελευταία τροποποίηση: 20/11/2015
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 10/12/2015