Διακήρυξη Επαναληπτικού Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 15/15 της ΥΠ/ΠΑ, για την Προμήθεια Φαρμακευτικών Ιδιοσκευασμάτων – AΔΑ: ΩΘ996-73Ο

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει επαναληπτικό πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές, σε ευρώ, ως επανάληψη του διενεργηθέντος Π.6/15, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή (ανά είδος), για την προμήθεια φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων [δραστικές ουσίες DEXTROSE (GLUCOSE) ANHYDROUS, GLYCINE, ALANINE, LYSINE, TYROSINE, LEUCINE, L-METHIONINE, PHENYLALANINE, HISTIDINE, VALINE, THREONINE, TRYPTOPHAN, L-ISOLEUCINE, ARGININE, TAURINE, PROLINE, DEXTROSE (GLUCOSE) MONOHYDRATE, SODIUM ACETATE TRIHYDRATE, MAGNESI και INTERFERON BETA-1A], συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας ποσού 53.230,72€ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ και συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων υπέρ τρίτων ή 56.424,56€ συμπεριλαμβανομένων ΦΠΑ και κρατήσεων.

Ημερομηνία ανάρτησης: 06/10/2015
Τελευταία τροποποίηση: 06/10/2015
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 23/10/2015