Προκήρυξη Πρόσληψης Ωρομίσθιου Διδακτικού Προσωπικού της ΣΤΥΑ και της ΣΔΙΕΠ/ΠΑ – ΑΔΑ: 6ΣΜ56-ΛΜΡ

Το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο της Σχολής Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΤΥΑ) προκηρύσσει την πλήρωση δέκα εννιά (19) θέσεων για την Σχολή Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΤΥΑ) και δύο (2) θέσεων για την Σχολή Διοίκησης και Επιτελών (ΣΔΙΕΠ/ΠΑ) με επιλογή Ωρομίσθιου Διδακτικού Προσωπικού, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΣΜ56-ΛΜΡ

Ημερομηνία ανάρτησης: 30/06/2015
Τελευταία τροποποίηση: 30/06/2015
Δεν έχει ορισθεί προθεσμία παραλαβής προσφορών κατά την ανάρτηση. Παρακαλώ επικοινωνήστε με τον εκδότη.