Δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός του ΜΤΑ, για την εκμίσθωση «Έκτασης Περιοχής Κοκκίνη Χάνι», ευθύνης 133 ΣΜ.

Ανακοινώνεται ότι την 06.09.2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 πμ, θα διενεργηθεί στα γραφεία της 133 ΣΜ (Καστέλι Ηρακλείου Κρήτης), δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός με έγγραφες ανοικτές προσφορές, που θα συνεχισθεί με προφορικές, για την εκμίσθωση «Έκτασης Περιοχής Κοκκίνη Χάνι», (κτίριο ραδιοφωνικού σταθμού της πρώην Αμερικάνικης βάσης Γουρνών και του περιβάλλοντος χώρου), για κάθε νόμιμη χρήση, συνολικού εμβαδού 8.960 τ.μ., αποτελούμενη από κτίριο 168 τ.μ., κυκλικό οικόπεδο και ένα συνδετήριο δρόμο μεταξύ κτιρίου και κυκλικού οικοπέδου, για πέντε (5) έτη και δυνατότητα παράτασης ακόμη πέντε (5), με μηνιαίο μίσθωμα 2.270,00 € και ετήσια αναπροσαρμογή ΔΤΚ + 2%.

Δημόσιος επαναληπτικός πλειοδοτικός διαγωνισμός του ΜΤΑ, για την εκμίσθωση για κάθε νόμιμη επιφανειακή χρήση, 3.016,71 τμ από τους ελεύθερους χώρους του πρώην στρατοπέδου ΠΕΚ στο ΚΕΔΑ Τυμπακίου

Ανακοινώνεται ότι την 03.08.2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00’πμ, θα διενεργηθεί στα γραφεία του ΚΕΔΑ Τυμπακίου, δημόσιος επαναληπτικός πλειοδοτικός διαγωνισμός με έγγραφες ανοικτές προσφορές, που θα συνεχισθεί με προφορικές, για την εκμίσθωση για κάθε νόμιμη επιφανειακή χρήση, 3.016,71 τμ από τους ελεύθερους χώρους του πρώην στρατοπέδου ΠΕΚ στο ΚΕΔΑ Τυμπακίου, για χρονικό διάστημα τριών ετών από υπογραφής της σύμβασης, που θα μπορεί να
παραταθεί για άλλα τρία έτη, μετά από αίτηση του μισθωτή και έγκριση του
Διοικητικού Συμβουλίου ΜΤΑ.

Δημόσιος πλειοδοτικός επαναληπτικός διαγωνισμός του ΜΤΑ, για την εκμίσθωση προς καλλιέργεια 108 στρεμμάτων ελεύθερων χώρων του Α/Δ Τρίπολης.

Ανακοινώνεται ότι την 15.07.2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, θα διενεργηθεί στα γραφεία της 124 ΠΒΕ (Τρίπολη), δημόσιος πλειοδοτικός επαναληπτικός διαγωνισμός με έγγραφες ανοικτές προσφορές, που θα συνεχισθεί με προφορικές, για την εκμίσθωση προς καλλιέργεια 108 στρεμμάτων ελεύθερων χώρων του  Α/Δ Τρίπολης, για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών, από 01.09.2022 έως 31.08.2026, και θα μπορεί να παραταθεί για ένα ακόμη χρόνο μετά από αίτηση του μισθωτή και έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου ΜΤΑ.

Ανακοινώνεται ότι το ΜΤΑ βρίσκεται σε διαδικασία Διαπραγματεύσεων, για την εκμίσθωση γραφείων επί της οδού Λυκούργου 9 ακινήτου (Ομόνοια) ιδιοκτησίας ΜΤΑ.

Ανακοινώνεται ότι το ΜΤΑ βρίσκεται σε διαδικασία Διαπραγματεύσεων, για την εκμίσθωση γραφείων του επί της οδού Λυκούργου 9 ακινήτου (Ομόνοια) ιδιοκτησίας ΜΤΑ , με τιμή εκκίνησης το ποσό των €5,00/τ.μ μηνιαίως και ποσοστό αναπροσαρμογής του μισθώματος ίσο με το 100% της ετήσιας μεταβολής του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ), εκτός των γραφείων υπ΄αρίθμ. 103 και 802 των οποίων η τιμή εκκίνησης ορίζεται στα 7,00€/ τ.μ. ως μηνιαίο μίσθωμα και ποσοστό ετήσιας αναπροσαρμογής του μισθώματος ίσο με το 100% της ετήσιας μεταβολής του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή επί του εκάστοτε διαμορφούμενου μηνιαίου μισθώματος.

Δημόσιος επαναληπτικός πλειοδοτικός διαγωνισμός του ΜΤΑ, για την εκμίσθωση προς καλλιέργεια 16 στρεμμάτων από τους ελεύθερους χώρους του ΚΕΔΑ Τυμπακίου.

Ανακοινώνεται ότι την 21.06.2022 ημέρα Tρίτη (11:00πμ), θα διενεργηθεί στα γραφεία του ΚΕΔΑ Τυμπακίου, δημόσιος επαναληπτικός πλειοδοτικός διαγωνισμός με έγγραφες ανοικτές προσφορές, που θα συνεχισθεί με προφορικές, για την εκμίσθωση προς καλλιέργεια 16 στρεμμάτων από τους ελεύθερους χώρους του ΚΕΔΑ Τυμπακίου, για χρονικό διάστημα από τεσσάρων ετών από 16-11-2022 έως 15-11-2026 και δυνατότητα παράτασης ενός έτους.

Δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός του ΜΤΑ, για την εκμίσθωση για κάθε νόμιμη επιφανειακή χρήση 3.016,71 τμ από τους ελεύθερους χώρους του πρώην στρατοπέδου ΠΕΚ στο ΚΕΔΑ Τυμπακίου.

Ανακοινώνεται ότι την 30.06.2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00’πμ, θα διενεργηθεί στα γραφεία του ΚΕΔΑ Τυμπακίου, δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός με έγγραφες ανοικτές προσφορές, που θα συνεχισθεί με προφορικές, για την εκμίσθωση για κάθε νόμιμη επιφανειακή χρήση, 3.016,71 τμ από τους ελεύθερους χώρους του πρώην στρατοπέδου ΠΕΚ στο ΚΕΔΑ Τυμπακίου, για χρονικό διάστημα τριών ετών από υπογραφής της σύμβασης, που θα μπορεί να παραταθεί για άλλα τρία έτη, μετά από αίτηση του μισθωτή και έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου ΜΤΑ.

 

Δημόσιος επαναληπτικός πλειοδοτικός διαγωνισμός του ΜΤΑ, για την εκμίσθωση προς καλλιέργεια 75,5 στρεμμάτων από τους ελεύθερους χώρους του Α/Δ Αγρινίου (Παλαιό).

Ανακοινώνεται ότι την 15.06.2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 πμ, θα διενεργηθεί στα γραφεία της 116 ΠΜ (Άραξος), δημόσιος επαναληπτικός πλειοδοτικός διαγωνισμός με έγγραφες ανοικτές προσφορές, που θα συνεχισθεί με προφορικές, για την εκμίσθωση προς καλλιέργεια 75,5 στρεμμάτων από τους ελεύθερους χώρους του Α/Δ Αγρινίου (Παλαιό), για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών από 01.09.2022 έως 31.08.2026, που θα μπορεί να παραταθεί για ένα ακόμη χρόνο μετά από αίτηση του μισθωτή και έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου ΜΤΑ.

 

Δημόσιοι πλειοδοτικοί διαγωνισμοί του ΜΤΑ, για την εκμίσθωση προς εκμετάλλευση ελεύθερων χώρων Α/Δ Μάλεμε.

Ανακοινώνεται ότι την 07.06.2022 ημέρα Τρίτη, θα διενεργηθούν στα γραφεία της 115 ΠΜ (Χανιά), δύο (2) δημόσιοι πλειοδοτικοί διαγωνισμοί με έγγραφες ανοικτές προσφορές, που θα συνεχισθούν με προφορικές, για την εκμίσθωση προς εκμετάλλευση των παρακάτω ελεύθερων χώρων Α/Δ Μάλεμε :
α. 96 στρεμμάτων (‘Ωρα δγσμού 10:00πμ), για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών από 20-09-2022 έως 19-09-2026 και δυνατότητα παράτασης ενός έτους.
β. 183 στρεμμάτων (‘Ωρα δγσμού 12:00πμ), για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών από 01.09.2022 έως 31.08.2026 και δυνατότητα παράτασης ενός έτους.

Δημόσιοι πλειοδοτικοί διαγωνισμοί του ΜΤΑ, για την εκμίσθωση προς καλλιέργεια των ελεύθερων χώρων του Α/Δ Σέδες.

Ανακοινώνεται ότι την 03.06.2022 ημέρα Παρασκευή, θα διενεργηθούν στα γραφεία της 350 ΠΚΒ (Σέδες), δύο δημόσιοι πλειοδοτικοί διαγωνισμοί με έγγραφες ανοικτές προσφορές, που θα συνεχισθούν με προφορικές, για την εκμίσθωση προς καλλιέργεια των κάτωθι ελεύθερων χώρων του Α/Δ Σέδες :
α. 406,11 ξερικών στρεμμάτων με τιμή εκκίνησης € 30,00 κατά στρέμμα
(‘Ωρα διαγωνισμού 10:00)
β. 172 ποτιστικών στρεμμάτων με τιμή εκκίνησης € 41,00 κατά στρέμμα
(‘Ωρα διαγωνισμού 12:00)
για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) ετών από 01.09.2022 έως 31.08.2026, που θα
μπορούν να παραταθούν για ένα ακόμη χρόνο μετά από αίτηση των μισθωτών και
έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου ΜΤΑ.

Δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός του ΜΤΑ, για την εκμίσθωση για κάθε νόμιμη χρήση, των αποθηκών Νο 1 και Νο 2, του πρώην 2ου ΠΕΚ του ΚΕΔΑ Τυμπακίου Κρήτης.

Ανακοινώνεται ότι την 01.06.2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00’πμ, θα διενεργηθεί στα γραφεία του ΚΕΔΑ Τυμπακίου, δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός με έγγραφες ανοικτές προσφορές, που θα συνεχισθεί με προφορικές, για την εκμίσθωση για κάθε νόμιμη χρήση, των αποθηκών Νο 1 και Νο 2, οι οποίες βρίσκονται στους χώρους του πρώην 2ου ΠΕΚ του ΚΕΔΑ Τυμπακίου Κρήτης,
επιφανείας 360τμ. εκάστης.