Δημόσιος Επαναληπτικός πλειοδοτικός διαγωνισμός του ΜΤΑ για την εκμίσθωση κτιρίου εμβαδού 50τμ ως αποθηκευτικού χώρου, στο όρος ‘Εδερι του Δήμου Γουβών του Νομού Ηρακλείου

Ανακοινώνεται ότι την 26-06-2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 πμ, θα διενεργηθεί στα γραφεία της 133 ΣΜ (Καστέλι Ηρακλείου Κρήτης), δημόσιος επαναληπτικός πλειοδοτικός διαγωνισμός με έγγραφες ανοικτές προσφορές, που θα συνεχισθεί με προφορικές, για την εκμίσθωση κτιρίου εμβαδού 50τμ ως αποθηκευτικού χώρου, εντός του χώρου της ΠΑ ευθύνης της 133 ΣΜ, στο όρος ‘Εδερι του Δήμου Γουβών του Νομού Ηρακλείου, για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) ετών από 03-9-2024 έως 02-9-2028 και με δυνατότητα παράτασης ενός ακόμη έτους.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ημερομηνία ανάρτησης: 31/05/2024
Τελευταία τροποποίηση: 31/05/2024
Προθεσμία παραλαβής προσφορών: 26/06/2024