Δημόσιος Επαναληπτικός πλειοδοτικός διαγωνισμός του ΜΤΑ για την εκμίσθωση για βοσκή, 107 στρεμμάτων από τους ελεύθερους χώρους του Α/Δ Αγχιάλου (περιοχή Μαγούλας)

Ανακοινώνεται ότι την 26-06-2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 πμ, θα διενεργηθεί στα γραφεία της 111 ΠΜ (Αγχίαλος Βόλου), δημόσιος  επαναληπτικός πλειοδοτικός διαγωνισμός με έγγραφες ανοικτές προσφορές, που θα συνεχισθεί με προφορικές, για την εκμίσθωση για βοσκή, 107 στρεμμάτων από τους ελεύθερους χώρους του
Α/Δ Αγχιάλου (περιοχή Μαγούλας), για χρονικό διάστημα από 01.09.2024 μέχρι
31.08.2028, που θα μπορεί να παραταθεί για ένα ακόμη χρόνο μετά από αίτηση του
μισθωτή και έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου ΜΤΑ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Ημερομηνία ανάρτησης: 31/05/2024
Τελευταία τροποποίηση: 31/05/2024
Προθεσμία παραλαβής προσφορών: 26/06/2024