Διακήρυξη Διενέργειας Διαπραγματεύσεων Δ.02/22 της 111ΠΜ για την Εκμίσθωση Χώρων Α/Δ Αγχιάλου

Η 111ΠΜ προκηρύσσει διαπραγματεύσεις, με έγγραφες ανοικτές προσφορές, οι οποίες θα συνεχιστούν με προφορικές προσφορές των διαγωνιζομένων για την εκμίσθωση προς καλλιέργεια άνυδρης βρώμης 1.582,751 στρεμμάτων ελεύθερων χώρων του Α/Δ Αγχιάλου.

Ημερομηνία ανάρτησης: 17/05/2022
Τελευταία τροποποίηση: 17/05/2022
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 23/05/2022