Δημόσιοι πλειοδοτικοί διαγωνισμοί του ΜΤΑ για την εκμίσθωση προς εκμετάλλευση 240 ελαιοδένδρων από τους ελεύθερους χώρους του Α/Δ Αγχιάλου και 1.325 ελαιοδένδρων από τους ελεύθερους χώρους του 3 ου ΠΕΚ

Ανακοινώνεται ότι την 01.11.2021 ημέρα Δευτέρα, θα διενεργηθούν στα γραφεία της 111 ΠΜ (Αγχίαλος Βόλου), δύο δημόσιοι πλειοδοτικοί διαγωνισμοί με έγγραφες ανοικτές προσφορές, που θα συνεχισθούν με προφορικές, για την εκμίσθωση προς εκμετάλλευση :
α. 240 ελαιοδένδρων από τους ελεύθερους χώρους του Α/Δ Αγχιάλου (ΩραΔγσμού 11:00), για χρονικό διάστημα από 01.02.2022 μέχρι 31.01.2026,
β. 1.325 ελαιοδένδρων από τους ελεύθερους χώρους του 3ου ΠΕΚ (Ωρα Δγσμού 12:00), για χρονικό διάστημα από 01.01.2022 μέχρι 31.12.2025.

Ημερομηνία ανάρτησης: 08/10/2021
Τελευταία τροποποίηση: 08/10/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 01/11/2021