Δημόσιος επαναληπτικός πλειοδοτικός διαγωνισμός του ΜΤΑ για την εκμίσθωση χώρου συνολικής επιφάνειας 2.300τμ, εντός του Α/Δ Καλαμάτας, αποκλειστικά για τη λειτουργία σταθμού αεροπορικού καυσίμου

Ανακοινώνεται ότι την 02.09.2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 πμ, θα διενεργηθεί στα γραφεία του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας (Ακαδημίας 27, Αθήνα), δημόσιος νέος επαναληπτικός πλειοδοτικός διαγωνισμός με έγγραφες ανοικτές προσφορές, που θα συνεχισθεί με προφορικές, για την εκμίσθωση χώρου συνολικής επιφάνειας 2.300τμ, εντός του Α/Δ Καλαμάτας, αποκλειστικά για τη λειτουργία σταθμού αεροπορικού καυσίμου, για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών από υπογραφής της σύμβασης.

Ημερομηνία ανάρτησης: 31/07/2021
Τελευταία τροποποίηση: 31/07/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 02/09/2021