Επανάληψη Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 5/20 του 201 ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Υφασμάτινης Μάσκας Πολλαπλών Χρήσεων έναντι του Covid-19

Το 201 ΚΕΦΑ προσκαλεί οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, στο πλαίσιο υλοποίησης της προμήθειας του ειδους θέματος, για την υποβολή προσφοράς μέχρι την 7-12-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 05_20 (ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Ημερομηνία ανάρτησης: 30/11/2020
Τελευταία τροποποίηση: 30/11/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 07/12/2020