Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 1/16 της 111ΠΜ, για την Προμήθεια Φρέσκων Οπωροκηπευτικών – ΑΔΑ: 78Τ26-ΚΟΦ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπ’αριθμ. 1/16, για την προμήθεια φρέσκων οπωροκηπευτικών, προς κάλυψη αναγκών της 111 Πτέρυγας Μάχης.

Ημερομηνία ανάρτησης: 05/01/2016
Τελευταία τροποποίηση: 05/01/2016
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 15/01/2016