Δημόσιοι πλειοδοτικοί διαγωνισμοί του ΜΤΑ, για την εκμίσθωση προς εκμετάλλευση ελεύθερων χώρων Α/Δ Μάλεμε.

Ανακοινώνεται ότι την 07.06.2022 ημέρα Τρίτη, θα διενεργηθούν στα γραφεία της 115 ΠΜ (Χανιά), δύο (2) δημόσιοι πλειοδοτικοί διαγωνισμοί με έγγραφες ανοικτές προσφορές, που θα συνεχισθούν με προφορικές, για την εκμίσθωση προς εκμετάλλευση των παρακάτω ελεύθερων χώρων Α/Δ Μάλεμε :
α. 96 στρεμμάτων (‘Ωρα δγσμού 10:00πμ), για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών από 20-09-2022 έως 19-09-2026 και δυνατότητα παράτασης ενός έτους.
β. 183 στρεμμάτων (‘Ωρα δγσμού 12:00πμ), για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών από 01.09.2022 έως 31.08.2026 και δυνατότητα παράτασης ενός έτους.

Ημερομηνία ανάρτησης: 16/05/2022
Τελευταία τροποποίηση: 16/05/2022
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 07/06/2022