Δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός του ΜΤΑ, για την εκμίσθωση για κάθε νόμιμη χρήση, των αποθηκών Νο 1 και Νο 2, του πρώην 2ου ΠΕΚ του ΚΕΔΑ Τυμπακίου Κρήτης.

Ανακοινώνεται ότι την 01.06.2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00’πμ, θα διενεργηθεί στα γραφεία του ΚΕΔΑ Τυμπακίου, δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός με έγγραφες ανοικτές προσφορές, που θα συνεχισθεί με προφορικές, για την εκμίσθωση για κάθε νόμιμη χρήση, των αποθηκών Νο 1 και Νο 2, οι οποίες βρίσκονται στους χώρους του πρώην 2ου ΠΕΚ του ΚΕΔΑ Τυμπακίου Κρήτης,
επιφανείας 360τμ. εκάστης.

Ημερομηνία ανάρτησης: 10/05/2022
Τελευταία τροποποίηση: 10/05/2022
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 01/06/2022