Δημόσιος επαναληπτικός πλειοδοτικός διαγωνισμός του ΜΤΑ, για την εκμίσθωση γραφείων στο επί της οδού Λυκούργου 9 ακινήτου (Ομόνοια).

Ανακοινώνεται ότι την , 30 Μαΐου 2022 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 θα διενεργηθεί στα γραφεία του ΜΤΑ (Ακαδημίας 27, Αθήνα – 1 ος όροφος), Δημόσιος Επαναληπτικός Πλειοδοτικός Διαγωνισμός, με γραπτές ανοικτές προσφορές που θα
συνεχιστούν με προφορικές, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 715/1979, για την
εκμίσθωση γραφείων στο επί της οδού Λυκούργου 9 ακινήτου (Ομόνοια), ιδιοκτησίας ΜΤΑ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 09/05/2022
Τελευταία τροποποίηση: 09/05/2022
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 30/05/2022