Δημόσιοι πλειοδοτικοί διαγωνισμοί του ΜΤΑ, για την εκμίσθωση προς καλλιέργεια των ελεύθερων χώρων του Α/Δ Σέδες.

Ανακοινώνεται ότι την 03.06.2022 ημέρα Παρασκευή, θα διενεργηθούν στα γραφεία της 350 ΠΚΒ (Σέδες), δύο δημόσιοι πλειοδοτικοί διαγωνισμοί με έγγραφες ανοικτές προσφορές, που θα συνεχισθούν με προφορικές, για την εκμίσθωση προς καλλιέργεια των κάτωθι ελεύθερων χώρων του Α/Δ Σέδες :
α. 406,11 ξερικών στρεμμάτων με τιμή εκκίνησης € 30,00 κατά στρέμμα
(‘Ωρα διαγωνισμού 10:00)
β. 172 ποτιστικών στρεμμάτων με τιμή εκκίνησης € 41,00 κατά στρέμμα
(‘Ωρα διαγωνισμού 12:00)
για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) ετών από 01.09.2022 έως 31.08.2026, που θα
μπορούν να παραταθούν για ένα ακόμη χρόνο μετά από αίτηση των μισθωτών και
έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου ΜΤΑ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 12/05/2022
Τελευταία τροποποίηση: 12/05/2022
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 03/06/2022