Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.31/2021) του 201 ΚΕΦΑ για την Επισκευή (REPAIR) Έξι (6) Τεμαχίων Υλικού «ALTIMETER», Συγκροτήματος «NAVIGATION (34)» Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ Τ-6Α (O/N 21EG05)

Το 201 ΚΕΦΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν. 4412/16 για την επισκευή (REPAIR) έξι (6) τεμαχίων υλικών «ALTIMETER», συγκροτήματος «NAVIGATION (34)» κάλυψης απαιτήσεων Α/Φ Τ-6Α (O/N 21EG05).

Ημερομηνία ανάρτησης: 08/04/2021
Τελευταία τροποποίηση: 09/04/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 19/04/2021