Διακήρυξη Πρόχειρου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 22/15 του ΜΤΑ, για την Αποκομιδή Άχρηστoυ Χαρτιού – ΑΔΑ: 7ΠΛΝ46ΨΧΗ5-ΘΥΗ

Το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας (ΜΤΑ) προκηρύσσει πρόχειρο πλειοδοτικό διαγωνισμό με ενσφράγιστες προσφορές, σε ευρώ (€), με κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη τιμή, για την ανάδειξη εργολάβου αποκομιδής του άχρηστου χαρτιού αλληλογραφίας από τις Μονάδες της ΠΑ, εντός του Ν. Αττικής, με τιμή εκκίνησης το ποσό των € 0,15 ανά κιλό.

Διακήρυξη Επαναληπτικού Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 73/15 του 251 ΓΝΑ, για την Προμήθεια Κατεψυγμένων Προϊόντων – ΑΔΑ: 6ΚΥΦ6-Π10

Το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας (251ΓΝΑ) προκηρύσσει επαναληπτικό πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, με έγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ ανά κατηγορία των υπό προμήθεια ειδών, για την προμήθεια κατεψυγμένων προϊόντων ασθενών, οργάνων υπηρεσίας και οπλιτών του 251ΓΝΑ.

Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 71/15 του 251ΓΝΑ, για την Προμήθεια Τυροκομικών Προϊόντων – ΑΔΑ: ΨΒΧΞ6-7ΞΨ

Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 71/15 για την Προμήθεια Τυροκομικών Προϊόντων Ασθενών, Οργάνων Υπηρεσίας και Οπλιτών του 251ΓΝΑ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΨΒΧΞ6-7ΞΨ

Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισµού Δ.03/15 της 350ΠΚΒ, για την Προµήθεια Νωπών Οπωροκηπευτικών – ΑΔΑ: 738Υ6-5ΔΡ

Η 350 Πτέρυγα Κατευθυνομένων Βλημάτων (350ΠΚΒ) προκηρύσσει Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό (Δ.03/15), με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της μέσης τιμής Λιανικής Πώλησης του εβδομαδιαίου δελτίου τιμών που εκδίδεται από τη Περιφέρεια Θεσσαλονίκης για την προμήθεια νωπών οπωροκηπευτικών.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας είναι σαράντα χιλιάδες ευρώ (40.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Διακήρυξη Πρόχειρου Επαναληπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 26/2015 του 201 ΚΕΦΑ, για την Προμήθεια Φαρμακευτικών Ιδιοσκευασμάτων – ΑΔΑ: 6ΤΓΔ6-3ΟΜ

Διακήρυξη Πρόχειρου Επαναληπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 26/2015 του 201 ΚΕΦΑ, για την Προμήθεια Φαρμακευτικών Ιδιοσκευασμάτων (Φ.Ι) INTERFERON BETA-1A, CARTRIDGES, 44MCG(12 MIU) KAI VORICONAZOLE, SOL INF, 200MG/VIAL(10MG/ML).
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΤΓΔ6-3ΟΜ

Διακήρυξη Πρόχειρου Επαναληπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 28/2015 του 201 ΚΕΦΑ, για την Προμήθεια Φαρμακευτικών Ιδιοσκευασμάτων – ΑΔΑ: ΩΚΔΤ6-ΒΜΣ

Διακήρυξη Πρόχειρου Επαναληπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 28/2015, για την Προμήθεια Φαρμακευτικών Ιδιοσκευασμάτων (Φ.Ι) ETANERCEPT, INJ.SOL.PF.PEN, 50MG/ML του 201 ΚΕΦΑ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΚΔΤ6-ΒΜΣ

Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισµού Δ.9/15 της 110ΠΜ, για την Προµήθεια Τυριών – ΑΔΑ: 7ΟΟΠ6-ΣΡ6

Η 110 ΠΜ προκηρύσσει πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό (Δ.9/15), µε έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή ανά είδος για την προµήθεια διαφόρων ειδών τυριών.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7ΟΟΠ6-ΣΡ6

Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός Δ.8/15 της 110ΠΜ, για την Προμήθεια Ελαίων – ΑΔΑ: ΩΝ2Π6-9Β8

Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού (Δ.8/15) µε έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή ανά είδος, για την Προμήθεια Διαφόρων Ειδών Ελαίων για Κάλυψη Αναγκών Μονάδων Περιοχής Λάρισας (110ΠΜ – ΔΑΚ).

Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός Δ.7/15 της 110ΠΜ, για την Προμήθεια Αναψυκτικών – Χυμών – Εμφιαλωμένου Νερού – ΑΔΑ: 7ΛΨΛ6-9Β6

Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός (Δ.7/15) για την Προμήθεια Αναψυκτικών – Χυμών – Εμφιαλωμένου Νερού για κάλυψη αναγκών ΜονάδωνΠεριοχής Λάρισας (Μ.ΑΤΑ – 1ου ΑΚΕ – 110ΠΜ – ΕΚΑΕ – 140 ΣΕΠΗΠ – ΔΑΚ).
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7ΛΨΛ6-9Β6

Ανακοίνωση Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Δ. 46/15 της ΥΠ/ΠΑ, για την Ανάδειξη Αναδόχου Επιχείρησης Ναυαγιαίρεσης τμήματος Αφους F16D – ΑΔΑ: ΩΤ946-Χ76

Ανακοίνωση Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Δ. 46/15, για την Ανάδειξη αναδόχου «Επιχείρησης Ναυαγιαίρεσης τμήματος Αφους F16D S/N 614 από θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης και από βάθος 1.000 m περίπου».