Διακήρυξη Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 29/15 του ΜΤΑ, για την Εκμίσθωση Ελεύθερων Χώρων Α/Δ

Ανακοινώνεται ότι την 17/12/15 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 πμ, θα διενεργηθεί στα γραφεία της 115ΠΜ (Χανιά), δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός με έγγραφες ανοικτές προσφορές, που θα συνεχισθεί με προφορικές για την εκμίσθωση προς καλλιέργεια, 90 στρεμμάτων από τους ελεύθερους χώρους του Α/Δ Μάλεμε, για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών από υπογραφής της σύμβασης, που θα μπορεί να παραταθεί για ένα ακόμη χρόνο μετά από αίτηση του μισθωτή και έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου ΜΤΑ.

Διακήρυξη Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 28/15 του ΜΤΑ, για την Εκμίσθωση Ελεύθερων Χώρων Α/Δ

Ανακοινώνεται ότι την 17/12/15 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 πμ, θα διενεργηθεί στα γραφεία της 112ΠΜ (Ελευσίνα), δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός με έγγραφες ανοικτές προσφορές, που θα συνεχισθεί με προφορικές, για την εκμίσθωση προς καλλιέργεια 96 στρεμμάτων από τους ελεύθερους χώρους του Α/Δ Λεχαίου, για χρονικό διάστημα από υπογραφής της σύμβασης μέχρι 31/08/19, που θα μπορεί να παραταθεί για ένα ακόμη χρόνο μετά από αίτηση του μισθωτή και έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου ΜΤΑ.

Διακήρυξη Πρόχειρου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 26/4-11-2015 για την Αποκομιδή Άχρηστων Ελαστικών

Το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας (ΜΤΑ) προκηρύσσει πρόχειρο πλειοδοτικό διαγωνισμό με ενσφράγιστες προσφορές, σε ευρώ (€), με κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη τιμή, για την ανάδειξη εργολάβου αποκομιδής των άχρηστων ελαστικών αεροσκαφών από Μονάδες της ΠΑ, με τιμή εκκίνησης το ποσό των €0,23 ανά κιλό, αναπροσαρμοζόμενη 5% ετησίως.
Κάντε κλικ εδώ για την διακήρυξη

Διακήρυξη Διαπραγματεύσεων υπ’ αριθμ. 27/ 9-11-2015 του ΜΤΑ, για την Εκποίηση Αχρήστων Υλικών

Το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας προκηρύσσει διαπραγματεύσεις με ενσφράγιστες προσφορές σε ευρώ (€) και δικαίωμα συνέχισης με προφορικές προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη τιμή, για την εκποίηση των άχρηστων υλικών του ΚΕΑ, με ελεύθερη τιμή εκκίνησης.

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών του ΜΤΑ, για τον Καθαρισμό Χώρων – ΑΔΑ: ΩΘ0Ζ46ΨΧΗ5-9ΘΗ

Πρόσκληση υποβολής προσφορών του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας (ΜΤΑ), για την επιλογή συνεργείου καθαρισμού των χώρων που στεγάζονται οι υπηρεσίες του ΜΤΑ στο επί της οδού Ακαδημίας 27 (Αθήνα) κτήριο.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΘ0Ζ46ΨΧΗ5-9ΘΗ

Διακήρυξη Πρόχειρου Επαναληπτικού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 25/15 του ΜΤΑ, για την Αποκομιδή Άχρηστoυ Χαρτιού

To Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας (ΜΤΑ) προκηρύσσει πρόχειρο επαναληπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό σε ευρώ, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη τιμή, για την ανάδειξη εργολάβου αποκομιδής του άχρηστου χαρτιού αλληλογραφίας από τις Μονάδες της ΠΑ, εντός του Ν. Αττικής, με τιμή εκκίνησης το ποσό των € 0,15 ανά κιλό.

Διακήρυξη Δημόσιου Επαναληπτικού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 24/15 του ΜΤΑ, για την Εκμίσθωση Ελεύθερων Χώρων Α/Δ

Ανακοινώνεται ότι την 16/11/15 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 πμ, θα διενεργηθεί στα γραφεία της 111ΠΜ (Αγχίαλος Βόλου), δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός με έγγραφες ανοικτές προσφορές, που θα συνεχισθεί με προφορικές, για την εκμίσθωση προς καλλιέργεια άνυδρης βρώμης, 1.019,721 στρεμμάτων από τους ελεύθερους χώρους του Α/Δ Αγχιάλου, για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών από υπογραφής της σύμβασης.

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 23/2015 του ΜΤΑ, για την Προμήθεια Υλικών και Εργασίες Ανακαίνισης – ΑΔΑ: Ψ6ΓΠ46ΨΧΗ5-ΣΘΤ

Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού σε ευρώ, για την προμήθεια των απαιτούμενων υλικών και την εκτέλεση εργασιών ανακαίνισης των WC του 1ου εως 4ου ορόφου του κτηρίου επί της οδού Ακαδημίας 27, ιδιοκτησίας ΜΤΑ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: Ψ6ΓΠ46ΨΧΗ5-ΣΘΤ

Διακήρυξη Πρόχειρου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 22/15 του ΜΤΑ, για την Αποκομιδή Άχρηστoυ Χαρτιού – ΑΔΑ: 7ΠΛΝ46ΨΧΗ5-ΘΥΗ

Το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας (ΜΤΑ) προκηρύσσει πρόχειρο πλειοδοτικό διαγωνισμό με ενσφράγιστες προσφορές, σε ευρώ (€), με κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη τιμή, για την ανάδειξη εργολάβου αποκομιδής του άχρηστου χαρτιού αλληλογραφίας από τις Μονάδες της ΠΑ, εντός του Ν. Αττικής, με τιμή εκκίνησης το ποσό των € 0,15 ανά κιλό.

Διακήρυξη Δημόσιου Επαναληπτικού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 07/15 της 117ΠΜ, για την Εκμίσθωση Ελεύθερων Χώρων Α/Δ

Κατόπιν εξουσιοδότησης του ΔΣ/ΜΤΑ (συνεδρίαση υπ’ αριθ. 21/23-7-15), ανακοινώνεται ότι την 24η Σεπτεμβρίου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 θα διενεργηθεί στα γραφεία της 117ΠΜ (Ανδραβίδα Ηλείας) δημόσιος επαναληπτικός πλειοδοτικός διαγωνισμός με διαπραγματεύσεις για την εκμίσθωση προς εκμετάλλευση 580 ελαιοδέντρων από τους ελεύθερους χώρους του Α/Δ Ανδραβίδας, για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) ετών από την υπογραφής της σύμβασης, που θα μπορεί να παραταθεί για ένα (1) ακόμη χρόνο μετά από αίτηση του μισθωτή και έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου ΜΤΑ.