Δημόσιος Πλειοδοτικός Διαγωνισμός υπ’ αριθμ. 01/16 του ΜΤΑ, για την Εκμίσθωση Ακινήτων Ιδιοκτησίας ΜΤΑ

Ανακοινώνεται ότι την 5/2/2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, θα διενεργηθεί στα γραφεία του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας (ΜΤΑ) (Ακαδημίας 27, Αθήνα – 1ος όροφος), δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός, με γραπτές ανοικτές προσφορές που θα συνεχιστούν με προφορικές, για την εκμίσθωση ακινήτων, ιδιοκτησίας ΜΤΑ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 15/01/2016
Τελευταία τροποποίηση: 02/10/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 05/02/2016