Σύμβαση υπ’ αριθμ. 02/16 του ΜΤΑ, για την Εκποίηση ’Αχρηστου Χαρτιού Αλληλογραφίας

Το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας ανακοινώνει την υπ’ αριθμ. 02/16 σύμβαση εκποίησης άχρηστου χαρτιού αλληλογραφίας από όλες τις Μονάδες της ΠΑ εντός του Ν.Αττικής.
Κάντε κλικ εδώ για τη Σύμβαση

Ημερομηνία ανάρτησης: 04/03/2016
Τελευταία τροποποίηση: 02/10/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 20/04/2016