Διακήρυξη Πρόχειρου Επαναληπτικού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 25/15 του ΜΤΑ, για την Αποκομιδή Άχρηστoυ Χαρτιού

To Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας (ΜΤΑ) προκηρύσσει πρόχειρο επαναληπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό σε ευρώ, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη τιμή, για την ανάδειξη εργολάβου αποκομιδής του άχρηστου χαρτιού αλληλογραφίας από τις Μονάδες της ΠΑ, εντός του Ν. Αττικής, με τιμή εκκίνησης το ποσό των € 0,15 ανά κιλό.

Διακήρυξη Πρόχειρου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 01/15 της 206ΠΑΥ, για την Εκποίηση Άχρηστων Υλικών Πτέρυγας – ΑΔΑ: 6Γ9Ψ6-ΛΚΑ

Η 206 Πτέρυγα Αεροπορικών Υποδομών (206ΠΑΥ) προκηρύσσει πρόχειρο πλειοδοτικό διαγωνισμό σε ευρώ, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και δικαίωμα συνέχισης με προφορικές προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου για εκποίηση άχρηστου υλικού της Πτέρυγας, με κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη τιμή ανά προϊόν εκποίησης.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6Γ9Ψ6-ΛΚΑ

Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 34/15 της 115ΠΜ, για την Περιοδική Προμήθεια Κρεάτων – ΑΔΑ: ΩΥ726-0ΝΒ

H 115 Πτέρυγα Μάχης (115ΠΜ) προκηρύσσει πρόχειρο επαναληπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης το χαμηλότερη τιμή ανά είδος, για την περιοδική προμήθεια κρεάτων για κάλυψη αναγκών τροφοδοσίας – λεσχών 115ΠΜ.
Η προϋπολογισθείσα εννέα μηνών (9 μηνών) δαπάνη της προμήθειας είναιεξήντα δύο χιλιάδες ευρώ (62.000,00€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κρατήσεων.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΥ726-0ΝΒ

Διακήρυξη Πρόχειρου Επαναληπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 90/15 του 251ΓΝΑ, για την Προμήθεια Προμήθεια Φαρμακευτικού Ιδιοσκευάσματος – ΑΔΑ: Ω96Δ6-0ΧΜ

Το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας (251ΓΝΑ) προκηρύσσει πρόχειρο επαναληπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή σε ευρώ, για την Προμήθεια του Φαρμακευτικού Ιδιοσκευάσματος OXALIPLATIN C/S.SOL.IN VIALx50MG, για Κάλυψη Αναγκών της ΔΦΤ του 251ΓΝΑ.
Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη της υπόψη προμήθειας ανέρχεται στο ποσό ευρώ των είκοσι δύο χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα ευρώ και πενήντα λεπτών (22.690,50 €) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων (ποσοστού 6,2476%) και πλέον ΦΠΑ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: Ω96Δ6-0ΧΜ

Εντολή Ματαίωσης και Επανάληψης Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 04/15 της Μ.ΓΕΑ, για την Προµήθεια Παρασήµων, Διασήµων, Διαµνηµονεύσεων – ΑΔΑ: 6Υ8Ρ6-7Ξ3

H Moίρα Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (Μ.ΓΕΑ) ανακοινώνει την εντολή ματαίωσης και επανάληψης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την προμήθεια παρασήµων, διασήµων και διαµνηµονεύσεων προς κάλυψη αναγκών ΠΑ.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προµήθειας είναι εβδοµήντα τρεις χιλιάδες οκτακόσια ευρώ (73.800,00 €) συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ και κρατήσεων τρίτων.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6Υ8Ρ6-7Ξ3

Διακήρυξη Πρόχειρου Επαναληπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 04/15 της 116ΠΜ, για την Προμήθεια Νωπών Κρεάτων-Πουλερικών – ΑΔΑ: 6ΙΛΚ6-Δ4Ρ

H 116 Πτέρυγα Μάχης (116ΠΜ) προκηρύσσει πρόχειρο επαναληπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στη συνολική
προμήθεια των ειδών, για την περιοδική προμήθεια νωπών κρεάτων-πουλερικών.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΙΛΚ6-Δ4Ρ

Διακήρυξη Πρόχειρου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 01/15 του ΣΕΠΑ, για την Εκποίηση Εύχρηστων Υλικών Υποδηματοποιείου – ΑΔΑ: 6Φ9Β6-5ΑΒ

Το Συγκρότημα Εξυπηρέτησης Προσωπικού Αεροπορίας (ΣΕΠΑ) προκηρύσσει πρόχειρο πλειοδοτικό διαγωνισμό με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη τιμή για την εκποίηση εύχρηστων υλικών υποδηματοποιείου.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6Φ9Β6-5ΑΒ

Επαναληπτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 23/15 του 251ΓΝΑ, για την Παραμετροποίηση – Επέκταση του Πληροφοριακού Συστήματος Medico – ΑΔΑ: 6ΨΒΟ6-Μ7Κ

Το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας (251ΓΝΑ) ανακοινώνει την επαναληπτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παραμετροποίηση – επέκταση του πληροφοριακού συστήματος Medico του 251ΓΝΑ, προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00 €), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων (ποσοστού 6,2476%) και πλέον ΦΠΑ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΨΒΟ6-Μ7Κ

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισµού Δ.12/15 της ΔΟΥ Α/Β Λάρισας, για την Προµήθεια Νωπών Οπωροκηπευτικών – ΑΔΑ: Ω1ΙΠ6-ΝΦ6

Η ΔΟΥ Α/Β Λάρισας προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισµό (Δ.12/15), µε έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της µέσης τιµής Λιανικής Πώλησης του εβδοµαδιαίου δελτίου τιµών, που εκδίδεται από τη Περιφέρεια Θεσσαλίας, για την προµήθεια νωπών οπωροκηπευτικών.
Η ετήσια προϋπολογισθείσα αξία της δαπάνης είναι τριάντα χιλιάδες ευρώ (30.000,00 €) πλέον ΦΠΑ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: Ω1ΙΠ6-ΝΦ6

Ανακοίνωση Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Δ. 48/15 της ΥΠ/ΠΑ, για την Προμήθεια Ξιφών με Θύσανο Πλήρες – ΑΔΑ: 75ΦΤ6-ΒΟ1

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, σε ευρώ (€), με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την υπογραφή συμφωνίας-πλαίσιο διάρκειας δύο (2) ετών, για την προμήθεια είδους «Ξίφος με Θύσανο Πλήρες», συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας σε βάθος διετίας ποσού 180.000,00€ (ή 90.000,00€ ετησίως) συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων και επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 23%, ήτοι ποσού 221.400,00€ συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ (ή 110.700,00€ ετησίως).