Πληροφορίες για φιλοξενία στην Α/Β Ηρακλείου (133ΣΜ)

Η ανάπτυξη του προγράμματος “Hellenic Wings Inns” ξεκίνησε πιλοτικά στην 120ΠΕΑ (Καλαμάτα), με τη Φ.440/2661/Σ.379/30-Ιουν-20/ΓΕΑ/Β3/2 διαταγή και επεκτάθηκε στο Αεροδρόμιο Σέδες (350ΠΚΒ) με τη Φ.440/2483/Σ.380/01-Ιουλ-21/ΓΕΑ/Β3/2 διαταγή.

Στο πλαίσιο επέκτασής του και σε άλλες Μονάδες της ΠΑ που υφίστανται κατάλληλοι για αξιοποίηση χώροι, είναι πλέον διαθέσιμο και στην Αεροπορική Βάση Ηρακλείου με τη Φ.440/3952/Σ.595/19-Αυγ-22/ΓΕΑ/Β3/2 διαταγή, με την παράδοση προς χρήση από 30/8/22, αρχικά έξι (6) δωματίων διαμονής δύο (2) ατόμων (ένα [1] εξ αυτών παρέχει τη δυνατότητα φιλοξενίας ΑμΕΑ) και δύο (2) δωματίων διαμονής έως και τεσσάρων (4) ατόμων για παραμονή έως επτά (7) διανυκτερεύσεις, ενώ υφίσταται δυνατότητα παράτασης, εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα.

Η κράτηση των δωματίων γίνεται διαδικτυακά με τις ακόλουθες διαδικασίες:

  1. Ο ενδιαφερόμενος συμπληρώνει αίτηση επιθυμίας κράτησης, μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας. Η ημερομηνία και ώρα υποβολής της αίτησης καθορίζει αυστηρά και τη σειρά προτεραιότητας.
  2. Ο υπεύθυνος διαχειριστής της Μονάδας φιλοξενίας, ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο εντός 24 ωρών με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το οποίο αποτελεί και απόδειξη κράτησης.
  3. Ο ενδιαφερόμενος επιβεβαιώνει την κράτηση τουλάχιστον 48 ώρες πριν από την ημερομηνία άφιξης, τηλεφωνικά και με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στο διαχειριστή της Μονάδας φιλοξενίας αλλιώς το αίτημα διαγράφεται.

Η ακύρωση κράτησης δηλώνεται από τον ενδιαφερόμενο το συντομότερο δυνατό, με τηλεφωνική επικοινωνία και με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, χωρίς περαιτέρω συνέπειες.

Κατά την άφιξή του ο φιλοξενούμενος παραλαμβάνει το δωμάτιο από τον υπεύθυνο διαχειριστή στο γραφείο υποδοχής επισκεπτών της Μονάδας φιλοξενίας, ενώ η εξόφληση του τιμήματος γίνεται είτε με μετρητά, είτε με χρήση πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας κατά την αναχώρησή του και για το σύνολο των ημερών διαμονής. Το ημερήσιο μίσθωμα καθορίζεται αρχικά στα δεκαπέντε (15) ευρώ ανά ημέρα.

Κάθε άλλη λεπτομέρεια που αφορά στο θέμα διευθετείται με συνεργασία/επικοινωνία μεταξύ των ενδιαφερομένων και της Μονάδας φιλοξενίας. Αρμόδιος διαχειριστής των δωματίων ορίζεται ο Διοικητής του ΣΕΕΠ της 133ΣΜ, μέσω του Προϊσταμένου Γραφείου Εκμεταλλεύσεων.

Δείτε ακόμη: Σχετικές Διαταγές.

Στοιχεία επικοινωνίας Α/Β Ηρακλείου