Φωτογραφίες από τους χώρους της 120ΠΕΑ (Καλαμάτα)

Δείτε ακόμη: Διαθεσιμότητα καταλυμάτων 120ΠΕΑ