Πληροφορίες για φιλοξενία στο Αεροδρόμιο Σέδες (350ΠΚΒ)

Η ανάπτυξη του προγράμματος “Hellenic Wings Inns” ξεκίνησε πιλοτικά στην 120ΠΕΑ (Καλαμάτα) με τη με τη Φ.440/2661/Σ.379/30-6-20/ΓΕΑ/Β3/2 διαταγή, με μελλοντική πρόβλεψη για επέκτασή του και σε άλλες Μονάδες της ΠΑ που υφίστανται κατάλληλοι για αξιοποίηση χώροι.

Στο πλαίσιο αυτό, το πρόγραμμα επεκτείνεται στο Αεροδρόμιο Σέδες (350ΠΚΒ) με τη Φ.440/2483/Σ.380/1-7-21/ΓΕΑ/Β3/2 διαταγή, με την παράδοση προς χρήση, αρχικά ενός (1) δωματίου από 2/7/2021 με δυνατότητα φιλοξενίας τεσσάρων (4) ατόμων [έγγαμο ζευγάρι και δύο (2) τέκνα] για παραμονή έως επτά (7) διανυκτερεύσεις, ενώ υφίσταται δυνατότητα παράτασης, εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα.

Η κράτηση του δωματίου γίνεται διαδικτυακά με τις ακόλουθες διαδικασίες:

  1. Ο ενδιαφερόμενος συμπληρώνει αίτηση επιθυμίας κράτησης, μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας. Η ημερομηνία και ώρα υποβολής της αίτησης καθορίζει αυστηρά και τη σειρά προτεραιότητας.
  2. Ο υπεύθυνος διαχειριστής της Μονάδας φιλοξενίας ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο εντός 24 ωρών με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το οποίο αποτελεί και απόδειξη κράτησης.
  3. Ο ενδιαφερόμενος επιβεβαιώνει την κράτηση τουλάχιστον 48 ώρες πριν από την ημερομηνία άφιξης, τηλεφωνικά και με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στο διαχειριστή της Μονάδας φιλοξενίας, άλλως το αίτημα διαγράφεται.

Η ακύρωση κράτησης δηλώνεται από τον ενδιαφερόμενο το συντομότερο δυνατό, με τηλεφωνική επικοινωνία και μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, χωρίς περαιτέρω συνέπειες.

Κατά την άφιξή του ο φιλοξενούμενος παραλαμβάνει το δωμάτιο από τον υπεύθυνο διαχειριστή στο Γραφείο Υποδοχής Επισκεπτών της Μονάδας φιλοξενίας, ενώ η εξόφληση του τιμήματος γίνεται είτε με μετρητά είτε με χρήση πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας κατά την αναχώρησή του και για το σύνολο των ημερών διαμονής. Το ημερήσιο μίσθωμα καθορίζεται αρχικά στα δεκαπέντε (15) ευρώ ανά ημέρα.

Κάθε άλλη λεπτομέρεια που αφορά στο θέμα διευθετείται με συνεργασία/επικοινωνία μεταξύ των ενδιαφερομένων και της Μονάδας φιλοξενίας. Αρμόδιος διαχειριστής είναι ο Διοικητής ΜΕΕΠ της 350ΠΚΒ, μέσω του Προϊσταμένου Γραφείου Εκμεταλλεύσεων.

Δείτε ακόμη: Σχετικές Διαταγές.

Στοιχεία επικοινωνίας 350ΠΚΒ