Φωτογραφίες από τους χώρους φιλοξενίας της 133ΣΜ (Α/Β Ηρακλείου)

Δείτε ακόμη: Διαθεσιμότητα καταλυμάτων Α/Β Ηρακλείου (133ΣΜ)