Δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός του ΜΤΑ, για την εκμίσθωση τριών (3) κτιρίων του Α/Δ Αγρινίου, με συνολικό εμβαδόν 3.451τμ, για χρήση αποκλειστικά ως αποθηκευτικό χώρο.

Ανακοινώνεται ότι την 01.09.2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 πμ, θα διενεργηθεί στα γραφεία της 116 ΠΜ (Άραξος), δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός με έγγραφες ανοικτές προσφορές, που θα συνεχισθεί με προφορικές, για την εκμίσθωση τριών (3) κτιρίων του Α/Δ Αγρινίου, με συνολικό εμβαδόν 3.451τμ, για χρήση αποκλειστικά ως αποθηκευτικό χώρο, ήτοι :
α. Ανατολικό Υπόστεγο (Υ/Γ), με εμβαδόν 1.683,00 τ.μ.,
β. Υπόστεγο (Υ/Γ) Αεροκινητήρων, με εμβαδόν 840,00 τ.μ.
γ. Συνεργείο Επίγειων Μέσων, με εμβαδόν 928,00 τ.μ.
για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών από υπογραφής της σύμβασης, που θα μπορεί
να παραταθεί για δύο (2) ακόμη έτη μετά από αίτηση του μισθωτή και έγκριση του
Διοικητικού Συμβουλίου ΜΤΑ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 03/08/2023
Τελευταία τροποποίηση: 03/08/2023
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 01/09/2023