Δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός του ΜΤΑ, για την εκμίσθωση για εμπορική / επαγγελματική χρήση αποκλειστικά και μόνο συνολικής εκτάσεως 41,7 στρεμμάτων της περιοχής Πυρομαχικών του Αεροδρομίου (Α/Δ) Τυμπακίου Κρήτης.

Ανακοινώνεται η διεξαγωγή δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού την 20-06-2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 στα γραφεία του ΜΤΑ, για την εκμίσθωση για εμπορική /επαγγελματική χρήση αποκλειστικά και μόνο συνολικής εκτάσεως 41,7 στρεμμάτων της περιοχής Πυρομαχικών του Αεροδρομίου (Α/Δ) Τυμπακίου Κρήτης μετά των ευρισκομένων εντός αυτής:
(α) Αποθηκευτικών χώρων στην εν λόγω περιοχή των ανενεργών Αποθηκών Πυρομαχικών του Αεροδρομίου (Α/Δ) Τυμπακίου και συγκεκριμένα των:
(α1) Τεσσάρων (4) υπέργειων αποθηκών, ήτοι (i) της Μ203, εμβαδού  213 τ.μ.,(ii) της Μ204, εμβαδού 113 τ.μ., (iii) της Μ208, εμβαδού 220 τ.μ., και (iv) της Μ209, εμβαδού 220 τ.μ.,
(α2) Δύο (2) αποθηκών, τύπου IGLOO, ήτοι i) της Μ206, εμβαδού
171,20τ.μ., και (ii) της Μ207, εμβαδού 171,17 τ.μ., και
(α3) Μίας αποθήκης πολλαπλών διαμερισμάτων Μ205, εμβαδού 49,26
τ.μ. (6 διαμερίσματα των 8,21 τ.μ. το καθένα).
(β) Εβδομήντα εννέα (79) ελαιοδέντρων.

Ημερομηνία ανάρτησης: 30/05/2023
Τελευταία τροποποίηση: 30/05/2023
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 20/06/2023