Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’αρίθμ. 28/22) για την  Προμήθεια Κασκόλ – Πουλόβερ – Κουκούλων – Πετσετών -ΑΔΑ:ΨΨΡΖ6-ΕΕ8

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό  διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο, διάρκειας τεσσάρων (4) ετών, για την προμήθεια Κασκόλ – Πουλόβερ – Κουκούλων – Πετσετών προς κάλυψη αναγκών ΠΑ, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας σε βάθος τετραετίας 965.761,60 € [συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και ΦΠΑ 24%].

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 18/07/2022
Τελευταία τροποποίηση: 19/07/2022
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 15/09/2022