Ανακοινώνεται ότι το ΜΤΑ βρίσκεται σε διαδικασία Διαπραγματεύσεων, για την εκμίσθωση γραφείων επί της οδού Λυκούργου 9 ακινήτου (Ομόνοια) ιδιοκτησίας ΜΤΑ.

Ανακοινώνεται ότι το ΜΤΑ βρίσκεται σε διαδικασία Διαπραγματεύσεων, για την εκμίσθωση γραφείων του επί της οδού Λυκούργου 9 ακινήτου (Ομόνοια) ιδιοκτησίας ΜΤΑ , με τιμή εκκίνησης το ποσό των €5,00/τ.μ μηνιαίως και ποσοστό αναπροσαρμογής του μισθώματος ίσο με το 100% της ετήσιας μεταβολής του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ), εκτός των γραφείων υπ΄αρίθμ. 103 και 802 των οποίων η τιμή εκκίνησης ορίζεται στα 7,00€/ τ.μ. ως μηνιαίο μίσθωμα και ποσοστό ετήσιας αναπροσαρμογής του μισθώματος ίσο με το 100% της ετήσιας μεταβολής του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή επί του εκάστοτε διαμορφούμενου μηνιαίου μισθώματος.

Ημερομηνία ανάρτησης: 28/06/2022
Τελευταία τροποποίηση: 28/06/2022
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 31/12/2022