Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.76/2020) του 201 ΚΕΦΑ για τη Γενική Επισκευή (Overhaul) Τριών (3) Τεμαχίων Υλικού «LIQUID OXYGEN CONVERTER», Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ C-27J (Ο/Ν: 20EE35)

Το 201 ΚΕΦΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν. 4412/16 για την επιλογή αναδόχου με σκοπό την Γενική Επισκευή (Οverhaul) τριών (3) τεμαχίων υλικού «LIQUID OXYGEN CONVERTER», Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ C-27J (Ο/Ν: 20EE35).

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 28/12/2020
Τελευταία τροποποίηση: 28/12/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 12/01/2021