Διενέργεια Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.58/20) για την Προμήθεια Υλικού «ΗΡ ΤURBINE FRONT COVER», Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ CL-415 (Ο/Ν: 193609)

Το 201 ΚΕΦΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν. 4412/16 για την επιλογή αναδόχου με σκοπό την προμήθεια ενός (1) τεμαχίου υλικού «HP TURBINE FRONT COVER», Συγκροτήματος «Τurbo Machinery Module – Compressor Section» των Α/Φ CL-415.

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 18/09/2020
Τελευταία τροποποίηση: 18/09/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 29/09/2020