Διαπραγματεύσεις για την εκμίσθωση του υπ’ αριθ. 9 γραφείου – διαμερίσματος του 6ου ορόφου, συνολικής επιφάνειας 56 τ.μ του επί της οδού Ακαδημίας 27Α ακινήτου, ιδιοκτησίας ΜΤΑ.

Ανακοινώνεται ότι το ΜΤΑ συνεχίζει να τελεί σε διαδικασία Διαπραγματεύσεων, για την εκμίσθωση του υπ’ αριθ. 9 γραφείου – διαμερίσματος του 6ου ορόφου, συνολικής επιφάνειας 56 τ.μ του επί της οδού Ακαδημίας 27Α ακινήτου, ιδιοκτησίας ΜΤΑ, με τους ίδιους όρους του αρχικού και επαναληπτικού διαγωνισμού και με ελεύθερη τιμή εκκίνησης.

Η διαδικασία των διαπραγματεύσεων θα συνεχίζεται μέχρι την ανεύρεση νέου μισθωτή είτε όταν το Ταμείο προκηρύξει νέο διαγωνισμό εκμίσθωσης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ

Ημερομηνία ανάρτησης: 12/06/2019
Τελευταία τροποποίηση: 28/06/2023
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 30/09/2019