Διακήρυξη Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 02/2019 Μ.ΓΕΑ, για την Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστήματος Ασφάλειας – Πυρασφάλειας CIRC – ΑΔΑ: 93Ω86-Θ7Τ

08/04/2019Η Μ.ΓΕΑ προκηρύσσει διαγωνιστική διαδικασία για τη σύναψη συμφωνητικού, για την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ασφάλειας-πυρασφάλειας του DATA CENTER του CIRC (Computer Incidence Response Center) του ΓΕΑ/Γ5, με κριτήριο ανάθεσης το χαμηλότερο συνολικό προσφερόμενο τίμημα ανά Τμήμα (Α και Β). Αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ:93Ω86-Θ7Τ Διακήρυξη Πρόσκλησης 02/2019 Ημερομηνία ανάρτησης: 08/04/2019Τελευταία τροποποίηση: 08/04/2019Η προθεσμία παραλαβής … Διαβάστε περισσότερα “Διακήρυξη Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 02/2019 Μ.ΓΕΑ, για την Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστήματος Ασφάλειας – Πυρασφάλειας CIRC – ΑΔΑ: 93Ω86-Θ7Τ”

Η Μ.ΓΕΑ προκηρύσσει διαγωνιστική διαδικασία για τη σύναψη συμφωνητικού, για την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ασφάλειας-πυρασφάλειας του DATA CENTER του CIRC (Computer Incidence Response Center) του ΓΕΑ/Γ5, με κριτήριο ανάθεσης το χαμηλότερο συνολικό προσφερόμενο τίμημα ανά Τμήμα (Α και Β).

Ημερομηνία ανάρτησης: 08/04/2019
Τελευταία τροποποίηση: 08/04/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 17/04/2019