Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία της 133ΣΜ (υπ’ αριθμ. Δ.01/24) για την Περιοδική Προμήθεια Νωπών Κρεάτων προς Κάλυψη Ετήσιων Αναγκών Τροφοδοσιών 133ΣΜ – 350ΠΚΒ/11ηΜΚΒ, Λέσχης της 133ΣΜ και Εστιατορίου ΚΕΔΑ Τυμπακίου

Η 133 Σμηναρχία Μάχης προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την περιοδική προμήθεια νωπών κρεάτων προς κάλυψη ετήσιων αναγκών τροφοδοσίας της 133ΣΜ–350ΠΚΒ/11ης ΜΚΒ, Λέσχης της 133ΣΜ και Εστιατορίου του ΚΕΔΑ Τυμπακίου, 100.000,00€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων (ποσοστού 0,1036%) και επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 13%, ήτοι σύνολο 113.000,00€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 19/03/2024
Τελευταία τροποποίηση: 19/03/2024
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 08/04/2024