Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία της 115ΠΜ (υπ’ αριθμ. Δ.06/24) για την Προμήθεια Νωπών Οπωροκηπευτικών και Φρούτων προς Κάλυψη Αναγκών Μονάδος – ΑΔΑ: ΨΤΤΝ6-Τ03

Η 115 Πτέρυγα Μάχης προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την περιοδική προμήθεια νωπών οπωροκηπευτικών και φρούτων προς κάλυψη αναγκών τροφοδοσίας και λεσχών της Μονάδος σε βάθος διετίας, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 91.096,30€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 09/02/2024
Τελευταία τροποποίηση: 09/02/2024
Προθεσμία παραλαβής προσφορών: 11/03/2024