Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία της 115ΠΜ (υπ’ αριθμ. Δ.03/24) για την Προμήθεια Νωπών Κρεάτων (Χοιρινού – Βοείου/Μόσχου – Πουλερικών – Αμνοεριφίων – Προϊόντων Κρέατος) προς Κάλυψη Ετήσιων Αναγκών Τροφοδοσίας και Λεσχών

Η 115 Πτέρυγα Μάχης προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την περιοδική προμήθεια νωπών κρεάτων (χοιρινού – βοείου/μόσχου –  πουλερικών – αμνοεριφίων – προϊόντων κρέατος) προς κάλυψη ετήσιων αναγκών Τροφοδοσίας και Λεσχών της 115ΠΜ, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 98.872,85€, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων (ποσοστού 0,1036%) και επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 13%, ήτοι σύνολο 111.726,32€, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 23/01/2024
Τελευταία τροποποίηση: 23/01/2024
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 19/02/2024